Anasayfa
Makarna Cocuk Hedefleri
Hedefimiz
Çocuklarımızın; bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini en iyi şekilde sağlamak, dış dünyayı ve kendisini tanımasını kolaylaştırarak profesyonel bir birey olarak sevgi ve barış içinde hayata atılmalarını sağlamaktır.
 
AMACIMIZ
Makarna Çocuk'un genel amacı, çocukların zihinsel yaşantılarını geliştirmektir. Zihin teriminin kapsamında bilgi ve becerilerin yanı sıra duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılık da bulunmaktadır. Küçük çocuklara uygulanacak eğitimin, çocukların zihinlerinin tüm kapsamını hedeflemesi gerekmektedir. Bu da çocukların, sorular oluşturmasını, bilmece çözmesini, çevrelerindeki önemli konulara ilişkin bilinçleri arttırmasını desteklemek içindir.
 
Beş Temel Amacımız ;
 
1- Zihinsel Gelişimi Desteklemek
Çocukların dünyayı anlamasını sağlamak ve bunu geliştirmektir.
 
2- Etkinlikler İçinde Denge Oluşturmak
Çocukların verimliliğini arttırmak onların çalışmalarına uyum ve süreklilik kazandırır.
 
3- Okul İle Yaşamı Birleştirmek
Okul hayattır. Okulda zamanın bir bölümünün rahatlamaya, bir bölümünün ise çalışmaya ayrılması gerekmektedir. Bu da eğitim programında çeşitlilik oluşturur. Daha çok oyun yoluyla, kendi deneyimleri ile öğrenmeye açık olan küçük çocuklar, ilgi duydukları bir konuda, kendi belirledikleri yöntemlerle ve gereksinimleri olduğu kadar öğrenme olanağı bulmuş olacaklardır. Diğer yandan geleneksel okullar, gerçek yaşamdan farklı olmakta ve çocukları gerçek çevresi ile yüz yüze getirememektedir. Bu okullarda geleneksel konular işlenerek çocuklara gerçeğe benzemeyen bir çevre ile ilişki kurdurulmaktadır.
 
4- Okul Topluluk Ruhunu Geliştirmek
Çocukların bir topluluk olarak okul ve sınıf ortamını yaşamaları, eğitimin bir diğer amacıdır. Bu ise tüm çocukların, grup deneyimi yaşamalarıyla olabilir. Bizim çalışmalarımız, çocuklara, birlikte çalışma duygusunu oluşturmaları için fırsatlar vermektedir.

Bu arada her çocuğun grup yaşamına katkıda bulunmaları farklıdır. Bu da çocukların bireysel farklılıklarını ortaya çıkarır
 
5- Eğitimde Zorluklarla Mücadele Edebilmek
Hangi koşulda olursa olsun öğretmenlerin potansiyel problemlere yapıcı ve ikna edici çözümler getirmesi hem öğretmenlerin hem de çocukların problem çözme yeteneğinin gelişmesi yönünden değerlidir.
Ebeveynlik Stillerinin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Önemi
  Çocukların psikolojik ve kişisel gelişimi açısından sosyal ve fiziksel çevrenin önemi çok büyük
28 Haziran 2014 Yıl Sonu Gösterimiz
2013 - 2014 yılını keyifli bir gösteriyle tamamlayacağız. Gösterimiz 28 Haziran Cumartesi günü, Doğa Koleji Acıbadem Oxford Quality
23 Nisan Resim Sergimiz
26 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 11:00 - 14:00 arası Acıbadem Doğa Koleji'ndeki sergimize herkesi bekleriz.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ...
      22 Nisan Pazartesi günü okulumuzda çocuk şenliğimizi kutluyoruz... Çocuklarımızl